معرفی مسابقه سالانه BCI-Award

به منظور تشویق محققین سراسر جهان در زمینه های تحقیقاتی مربوط به BCI  و کمک به رشد و توسعه هرچه بیشتر این شاخه تحقیقاتی هرساله مسابقه ای تحت عنوان Annual BCI Award با حمایت مالی کمپانی gtec  برگزار میشود. کلیه