دستگاه Interlab Pretty

شرکت سازنده: Interlab

ساخت کشور: ایتالیا

دستگاه Interlab Pretty


معرفی دستگاه:

سیستم Interlab Pretty بعنوان کوچکترین سیستم تمام اتوماتیک الکتروفورز ژل آگاروز جهان با قابلیت انجام تمامی تستهای الکتروفورز شامل تستهای الکتروفورز هموگلوبین ، سرم پروتئین و همچنین تستهای تخصصی از قبیل الکتروفورز ایمیونوفیکیشن،پروتئینهای ادرار،Bence Jones و… تبدیل به یک سیستم کاربردی و قابل اعتماد حهت تمامی آزمایشگاهها، حتی آزمایشگاههای با سایز متوسط و کوچک شده است.


خلاصه مشخصات:

  • انجام اتوماتیک کلیه مراحل نمونه گذاری، جداسازی، رنگ امیزی، رنگ‌بری و خشک کردن ژل
  • قابلیت الکتروفورز۶، ۱۳ و ۲۶ نمونه روی هر ژل
  • مجهز به تانک الکتروفورز با دمای تثبیت شده و قابل تنظیم
  • امکان انتخاب فرم‌های مختلف گزارش نهایی – کارکرد بدون نیاز به کاربر(walk Away)
  • کارکرد بدون نیاز به کاربر(walk Away)

ویدیو

معرفی مشخصات و نحوه کار دستگاه الکتروفورز اتوماتیک Interlab Pretty


نمونه‌ تست‌های انجام شده با دستگاه Interlab Pretty

الکتروفورز پروتئین سرم و ادرار/CSF تغلیظ شده
الکتروفورز پروتئین سرم و ادرار/CSF تغلیظ شده
ایمونوفیکسیشن سرم و ادرار/CSF تغلیظ شده با رنگ Acid Violet
ایمونوفیکسیشن سرم و ادرار/CSF تغلیظ شده با رنگ Acid Violet
الکتروفورز پروتئین با رزولوشن بالا (ادرار بدون تغلیظ)
الکتروفورز پروتئین با رزولوشن بالا (ادرار بدون تغلیظ)
الکتروفورز قلیایی هموگلوبین
الکتروفورز قلیایی هموگلوبین

کیت‌ها:

کیت پروتئین سرم و ادرار تغلیظ شده
کیت پروتئین سرم و ادرار تغلیظ شده
کیت هموگلوبین قلیایی
کیت هموگلوبین قلیایی
کیت ایمونوفیکسیشن سرم و ادرار/CSF تغلیظ شده
کیت ایمونوفیکسیشن سرم و ادرار/CSF تغلیظ شده
کیت ایمونوفیکسیشن بنس جونز
کیت ایمونوفیکسیشن بنس جونز

محصولات مشابه:

دستگاه Interlab G26
دستگاه Interlab G26