کیت‌های دستگاه‌های اتوماتیک

kit-blue

کیت‌های الکتروفورز براساس ژل آگاروز

  • بسته‌بندی مناسب و مواد آماده یک‌بار مصرف (disposable) با کیفیت مطلوب
  • مخصوص دستگاه‌های اتوماتیک G26 و Pretty
  • کیت‌های متنوع برای انجام بیش از ۳۰ آزمایش الکتروفورز مختلف

بیشتر بدانید »

interlab-acetate-kits

کیت‌های الکتروفورز براساس استات سلولز

  • محلول‌های آماده مصرف با پایداری بالا
  • مخصوص دستگاه Interlab GenioS
  • کیت‌های متنوع برای انجام ۴ آزمایش الکتروفورز مختلف

بیشتر بدانید »