آمپلی‌فایرهای سینگال حیاتی

ثبت سیگنال‌های حیاتی ۸ الی ۲۵۶ کاناله


آمپلی‌فایر g.Hiamp

 • ثبت ۸۰، ۱۴۴ و یا ۲۵۶ کانال
 • نمونه برداری ۲۴ بیتی با فرکانس نمونه برداری حداکثر ۳۸۴۰۰ هرتز
 • قابلیت کار با الکترودهای فعال و غیر فعال
 • قابلیت کار بصورت زمان حقیقی
 • قابلیت اندازه گیری امپدانس تماس الکترودهای فعال و غیر فعال

بیشتر بدانید »


آمپلی‌فایر g.Nautilus

 • ثبت سیگنال‌های حیاتی بصورت بی‌سیم
 • قابل سفارش بصورت ۸، ۱۶ ، ۳۲ و ۶۴ کاناله
 • تنها سیستم ثبت EEG بی‌سیم مجهز به الکترودهای اکتیو
 • قابل سفارش با الکترودهای مبتنی بر ژل یا الکتروهای خشک

بیشتر بدانید »


آمپلی‌فایر g.USBAmp

 • ثبت کلیه سیگنالهای حیاتی تا ۱۶ کانال
 • قابلیت اتصال ۴ دستگاه از این نوع و تبدیل به یک سیستم ۶۴ کاناله
 • نمونه برداری ۲۴ بیتی با فرکانش نمونه برداری حداکثر ۳۸۴۰۰ هرتز
 • قابلیت کار با الکترودهای فعال و غیر فعال
 • قابلیت کار بصورت زمان حقیقی
 • قابلیت اندازه گیری امپدانس تماس الکترودهای فعال و غیر فعال

بیشتر بدانید »


آمپلی‌فایر g.MOBIlab

 • ثبت سیگنال‌های حیاتی ۸ کاناله پرتابل
 • ۸ کاناله پرتابل
 • پرتابل

بیشتر بدانید »


آمپلی‌فایر g.Bsamp

 • ثبت سیگنال‌های حیاتی مدولار
 • مدولار

بیشتر بدانید »