مدرسه بهاره آنلاین BCI & NEUROTECHNOLOGY کمپانی gtec سال 2021

مدرسه بهاره آنلاین BCI & NEUROTECHNOLOGY کمپانی gtec به مدت ۱۰ روز از تاریخ ۲۳ فروردین الی اول اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار میشود . مهمتر اینکه این رویداد ویژه به ارزش ۹۸۰ یورو بدلیل شروع ویروس کرونا این بار بصورت رایگان