الکتروفورز ALP ISOENZYMES

Ref: SRE610K
Ref: SRE610K
مرجع شرح تعداد نمونه بر هر ژل تعداد تست بر هر کیت

logo-easy-interlab-G26

SRE610K الکتروفورز ALP ISOENZYMES ۱۳ ۱۳۰

کیت الکتروفورز ALP جهت تشخیص کمی و کیفی ایزوآنزیم های آلکالین فسفاتاز (Alkaline Phosphatase) در سرم انسانی طراحی گردیده است.

alp-bigpic

آماده سازی Reagent:

تمامی‌ Reagentها آماده استفاده هستند. تنها the NBT must be reconstituted with 2 ml of Substrat

آماده سازی نمونه:

Each sample must be pre-treated with the Neuraminidase. Distribute 5 μl of Neuraminidase in each well then 25 μl of serum samples. Mix well, wait 5 minutes before starting the analysis

نگهداری و پایداری نمونه:

سرم تازه. در صورت نیاز ۱ هفته در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد

آلکالین فسفاتاز هورمونی است که نقش یک کاتالیست بیولوژیکال در واکنش های شیمیایی در سلول را دارد ودر تمامی بافتها یافت میشود ، بیشترین تراکم آن در بافتهای کبد ، مجاری صفاوی ، جفت جنین و استخوان وجوددارد.

بافتهای ضربه خورده ویا بیمار(که شامل بیماریهای استخوانی نیز میشود) باعث آزاد سازی آنزیم در خون شده و میزان ALP در آن را بالا میبرد .لذا جهت مشخص شدن منشا آزادسازی ALP می بایست تست الکتروفورز ایزو انزیم ALP انجام گردد.این تست به صورت کاملا اتوماتیک و به سادگی در دستگاههای G26 و Pretty انجام میگیرد.