نرم‌افزارهای ثبت و آنالیز سیگنال‌های حیاتی

نرم‌افزار و کتابخانه‌های استاندارد ثبت و تحلیل سینگال‌های حیاتی تحت نرم‌افزارهای پردازش سیگنال


نرم‌افزار g.BSanalyze

  • نرم‌افزار جامع آنالیز سیگنالهای حیاتی به صورت offline

بیشتر بدانید »


نرم‌افزار g.Recorder

  • ثبت نمایش و آنالیز سیگنال‌های حیاتی

بیشتر بدانید »


نرم‌افزار g.Hisys LABVIEW

  • پردازش آنلاین تحت LabVIEW

بیشتر بدانید »


نرم‌افزار g.Hisys Simulink

  • پردازش آنلاین تحت Simulink

بیشتر بدانید »


کتابخانه g.RTanalyze

  • بلوک‌های پردازش زمان حقیقی سیگنال‌های حیاتی تحت Simulink

بیشتر بدانید »