آمپلی‌فایرهای سینگال حیاتی

ثبت سیگنال‌های حیاتی ۸ الی ۲۵۶ کاناله


آمپلی‌فایر g.Hiamp

 • ثبت سیگنال‌های حیاتی
 • ۸۰، ۱۴۴ و ۲۵۶ کاناله

بیشتر بدانید »


آمپلی‌فایر g.Nautilus

 • ثبت سیگنال‌های حیاتی ۸، ۱۶ و ۳۲ کاناله بی‌سیم
 • ۸، ۱۶ و ۳۲ کاناله بی‌سیم
 • بی‌سیم

بیشتر بدانید »


آمپلی‌فایر g.USBAmp

 • ثبت سیگنال‌های حیاتی ۱۶ کاناله
 • ۱۶ کاناله

بیشتر بدانید »


آمپلی‌فایر g.MOBIlab

 • ثبت سیگنال‌های حیاتی ۸ کاناله پرتابل
 • ۸ کاناله پرتابل
 • پرتابل

بیشتر بدانید »


آمپلی‌فایر g.Bsamp

 • ثبت سیگنال‌های حیاتی مدولار
 • مدولار

بیشتر بدانید »