سیستم g.BCIsys

سیستم g.BCIsys

شرکت سازنده: g.tec

ساخت کشور: اتریش


معرفی سیستم g.BCIsys:

کمپانی g.tec سیستمهای تحقیقاتی کامل تحت MATLAB شامل تمام اجزای نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز برای اخذ و ثبت داده ها و تجزیه و تحلیل OnLine و OffLine سیگنالها و همچنین طبقه بندی داده ها و نوروفیدبک را فراهم می کند.

BCIsystem را می توان با g.MOBIlab+ ، g.USBamp ، g.HIamp یا g.BSamp سفارش داد. g.MOBIlab+ یک تقویت کننده قابل حمل بوده و میتواند انتقال سیگنالها را بصورت بی سیم انجام دهد و با حداکثر ۸ کانالEEG قابل ارائه است.

با g.USBamp میتوان ۱۶ تا ۲۵۶ کانال EEG را ثبت نمود و انتقال اطلاعات از طریق USB به PC یا نوت بوک صورت میگیرد. g.HIamp میتواند ۶۴ تا ۲۵۶ کانال سیگنالهای حیاتی را ثبت و از طریق USB به PC یا نوت بوک منتقل نماید g.BSamp برای ۸، ۱۶ و ۸۰ کانال قابل سفارش است.

با نرم افزار پردازش آنلاین تحتSIMULINK ، می توانید داده ها را به طور مستقیم و online به محیط SIMULINK منتقل نمائید . بلوکهای تحت SIMULINK نمایش، پردازش و ذخیره داده ها را بصورت online فراهم میکنند.

استخراج پارامتر و طبقه بندی داده ها را نیز میتوان با بلوک های استاندارد SIMULINK یا توابع کتابخانه g.RTanalyze و یا با توابع نوشته شده توسط محقق انجام داد . پس از اخذ داده های EEG داده ها را می توان با مجموعه نرم افزاری g.BSanalyze طبقه بندی نمود.

با استفاده از برنامه های کاربردی و آماده BCI ، شما می توانید آزمایشهای BCI گوناگون را در عرض چند ساعت پیاده نمائید.


آزمایش های قابل پیاده سازی:

  • ثبت ۸۰، ۱۴۴ و یا ۲۵۶ کانال
  • آزمایشات تصور حرکت
  • آزمایشات توانبخشی حرکتی
  • آزمایشات توانبخشی حرکتی با اندامهای مجازی
  • آزمایشات توانبخشی حرکتی با کمک ربات
  • بازیهای کامپیوتری با کنترل از طریق BCI
  • آزمایشات مربوط به استخراج P300 و سایراجزاء پتانسیلهای برانگیخته
  • تایپ از طریق BCI
  • و دهها آزمایش دیگر

لوازم جانبی:

انواع آمپلی‌فایرها
انواع آمپلی‌فایرها
انواع الکترودها
انواع الکترودها
انواع سنسورها
انواع سنسورها

محصولات مشابه:

سیستم g.intendiX
سیستم g.intendiX
سیستم g.mindBEAGLE
سیستم g.mindBEAGLE
سیستم cortiQ
سیستم cortiQ