مجموعه‌های کامل کاربردی و تحقیقاتی

سیستم‌های آماده برای ثبت و تحلیل سینگال‌های حیاتی


سیستم g.BCIsys

  • سیستم‌های مجتمع تحقیقاتی
  • برای اخذ، تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی داده‌ها و نورو فیدبک

بیشتر بدانید »


سیستم g.intendiX

  • سیستم‌های آماده برای کاربردهای خانگی، کلینیکی و تحقیقاتی

بیشتر بدانید »


سیستم g.mindBEAGLE

  • سیستم ارزیابی هوشیاری و ارتباط با بیماران مبتلا به اختلالات هوشیاری

بیشتر بدانید »


سیستم cortiQ

  • نقشه برداری عملیاتی سریع قشر مغز با استفاده از (Electrocorticogram (ECoG

بیشتر بدانید »