لیست پاره ای از مراکز طرف قرارداد

ردیف نام مرکز استان شهر logo-easy-interlab-G26
۱ آزمایشگاه رازی رشت گیلان رشت      
۲ آزمایشگاه دکتر آشتیانی گیلان رشت      
۳ آزمایشگاه پارک اصفهان اصفهان اصفهان    
۴ آزمایشگاه رازی همدان همدان همدان      
۵ بیمارستان نمازی شیراز فارس شیراز  
۶ بیمارستان جم تهران تهران تهران        
۷ آزمایشگاه دکتر دانشبد فارس شیراز      
۸ آزمایشگاه نیلو تهران تهران تهران        
۹ آزمایشگاه نور تبریز آذربایجان شرقی تبریز    
۱۰ آزمایشگاه بوعلی قم قم قم    
۱۱ آزمایشگاه شفا بوکان آذربایجان غربی بوکان      
۱۲ بیمارستان شهر شیراز فارس شیراز  
۱۳ بیمارستان ولیعصر رشت (نیروی دریایی) گیلان رشت  
۱۴ آزمایشگاه دکتر بلخی گرگان گلستان گرگان      
۱۵ آزمایشگاه دکتر تاج‌آبادی سیرجان کرمان سیرجان      
۱۶ آزمایشگاه انقلاب خرم‌آباد لرستان خرم‌آباد  
۱۷ آزمایشگاه نیک تهران تهران تهران  
۱۸ آزمایشگاه دکتر مظفری تبریز آذربایجان شرقی تبریز    
۱۹ آزمایشگاه نیک تهران تهران تهران  
۲۰ کلینیک امام رضا اراک تهران تهران  
۲۱ آزمایشگاه پاستور مهاباد آذربایجان غربی مهاباد      
۲۲ آزمایشگاه سینا شوش خوزستان شوش      
۲۳ آزمایشگاه دکتر امیدواری بندرانزلی گیلان بندر انزلی      
۲۴ آزمایشگاه سینا زرین‌شهر اصفهان زرین‌شهر  
۲۵ آزمایشگاه رازی قروه کردستان قروه  
۲۶ آزمایشگاه رازی اندیمشک خوزستان اندیمشک      
۲۷ آزمایشگاه دی کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه      
۲۸ آزمایشگاه چهر تهران تهران تهران      
۲۹ آزمایشگاه بهار کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه      
۳۰ آزمایشگاه دکتر احمدی زابل سیستان و بلوچستان زابل      
۳۱ آزمایشگاه ری شهرری تهران شهرری    
۳۲ آزمایشگاه دکتر رادفر بروجرد لرستان بروجرد  
۳۳ بیمارستان رسالت تهران تهران تهران      
۳۴ آزمایشگاه دانش تنکابن مازندران تنکابن    
۳۵ آزمایشگاه دکتر فرخ‌نیا جهرم فارس جهرم    
۳۶ آزمایشگاه دکتر اعتماد‌مقدم تهران تهران تهران  
۳۷ آزمایشگاه پارس مسجد سلیمان خوزستان مسجد سلیمان    
۳۸ آزمایشگاه مرکزی شهر ری تهران شهر ری  
۳۹ آزمایشگاه دکتر شریعتی جیرفت کرمان جیرفت  
۴۰ آزمایشگاه دکتر شفازند سیرجان کرمان سیرجان    
۴۱ آزمایشگاه پارس سرپل‌ذهاب کرمانشاه سر پل ذهاب      
۴۲ آزمایشگاه دکتر ورمزیاری الیگودرز لرستان الیگودرز      
۴۳ آزمایشگاه دکتر ایپکچی بروجرد لرستان بروجرد      
۴۴ آزمایشگاه دکتر عادل‌زاده بروجرد لرستان بروجرد      
۴۵ آزمایشگاه پاستور میانه آذربایجان شرقی میانه  
۴۶ آزمایشگاه دکتر رادمنش مراغه آذربایجان شرقی مراغه    
۴۷ آزمایشگاه دی تبریز آذربایجان شرقی تبریز    
۴۸ آزمایشگاه پارس بندرعباس هرمزگان بندرعباس    
۴۹ آزمایشگاه دکتر اخوان آمل مازندران آمل    
۵۰ آزمایشگاه مهدیه اصفهان اصفهان اصفهان    
۵۱ بیمارستان علی‌بن‌ابی‌طالب قم قم قم  
۵۲ آزمایشگاه ارسطو فسا فارس شیراز    
۵۳ آزمایشگاه پاسکال مرودشت فارس مرودشت      
۵۴ آزمایشگاه سینا اراک مرکزی اراک      
۵۵ آزمایشگاه نوین یزد یزد یزد