نرم‌افزار دانسیتومتر Photo EP

  • قابلیت انجام انواع تستهای الکتروفورز شامل هموگلوبین ، سرم پروتئین، پروتئین ادرار ، SDS page
  • قابلیت خوانش پلیت های آماده شده با تکنیک های مختلف ( استات سلولز ، آگاروز زل ، پلی اکریل آمید و…) با انواع سایز
  • مجهز به ابزار Edit  به صورت هوشمند و یا با فرمان کاربر
  • قابلیت ذخیره سازی و بازیابی نامحدود کلیه نتایج و اطلاعات
  • امکان چاپ منحنی رفرانس و نتایج CBC
  • نمایش و چاپ تصویر نمونه الکتروفورز به صورت منطبق با منحنی دانسیتومتری
  • دارای تاییدیه آزمایشگاه مرجع سلامت

نصب شده در بیش از ۲۰۰۰ مرکز معتبر آزمایشگاهی ، کلینیکی و تحقیقاتی

PhotoEP

نسخه جدید اختصاصی الکتروفورز ادرار ( PhotoEP UPE )

نمونه‌ جواب‌های انجام شده با نرم‌افزار دانسیتومتر Photo EP

Alkaline hemoglobin
Alkaline Hemoglobin
Serum protein
Serum Protein