آمپلی‌فایر g.Bsamp

آمپلی‌فایر g.BSamp

شرکت سازنده: g.tec

ساخت کشور: اتریش


معرفی دستگاه:

g.BSamp یک تقویت کننده مدولارسیگنالهای حیاتی است که هر دستگاه میتواند شامل ۱ تا ۸ مدول ثبت دو کاناله باشد و لذا این سیستم بصورت ۲ تا ۱۶ کاناله قابل سفارش است. همچنین تا ۴ دستگاه ۱۶ کاناله را میتوان جهت رسیدن به حداکثر ۶۴ کانال به هم متصل نمود. هر مدول دو کاناله را میتوان برای سیگنال خاص دلخواه ( EEG، ECG، EMG، EOG ویا غیره ) سفارش داد .هر دستگاه میتواند حداکثر ۴ زمین مستقل داشته باشد. این سیستم میتواند با باطری همراه خود ۸ تا ۱۰ ساعت بدون وقفه و یا از طریق یک سیستم تغذیه ایزوله (g.Power) بطور پیوسته کار کند. این سیستم در کنار یک سیستم g.DAQsys و یا g.RTsys قابلیت ارتباط با Matlab و یا ارتباط زمان حقیقی با Simulink را می یابد. این سیستم دارای تائیدیۀ CE تجهیزات پزشکی اروپا میباشد.


لوازم جانبی:

انواع نرم‌افزارها
انواع نرم‌افزارها
انواع سنسورها
انواع سنسورها
انواع الکترودها
انواع الکترودها

محصولات مشابه:

آمپلی‌فایر g.Hiamp
آمپلی‌فایر g.Hiamp
آمپلی‌فایر g.Nautilus
آمپلی‌فایر g.Nautilus
آمپلی‌فایر g.USBamp
آمپلی‌فایر g.USBamp
آمپلی‌فایر g.MOBIlab
آمپلی‌فایر g.MOBIlab