سنسور g.GSRsensor

شرکت سازنده: g.tec

ساخت کشور: اتریش

سنسور g.GSRsensor

معرفی سنسور:

g.GSRsensor سنسور مقاومت گالوانیک پوست است که با استفاده از دو الکترود کوچک ترجیحا روی انگشتان دست و بدون هر گونه ژل مقاومت الکتریکی پوست و تغییرات آن را دریافت و به یک سیگنال الکتریکی آنالوگ تبدیل میکند. ایزولاسیون بکار رفته عدم تداخل با سایر الکترودها و سیگنالهای روی بدن را تضمین میکند. برای کالیبراسیون یک سیگنال داخلی معادل یک میکرو زیمنس (هدایت) با فشار دکمه مربوطه تولید وثبت میشود.


مشخصات فنی:

  • Galvanic skin response sensor with finger electrodes
  • ۹V battery supplied
  • Only connect to medical safe data acquisition system with ± ۲۵۰mV
  • ۰(DC) – ۲۰ Hz
  • Output cable with touchproof connectors

لوازم جانبی:

g.Amplifier
انواع آمپلی‌فایرها
انواع کلاه، الکترود و ژل
انواع کلاه، الکترود و ژل
انواع نرم‌افزارها
انواع نرم‌افزارها

محصولات مشابه:

سنسور g.CNAP
سنسور g.CNAP
سنسور g.SNORINGsensor
سنسور g.SNORINGsensor
سنسور g.TEMPsensor
سنسور g.TEMPsensor
سنسور g.RESPsensor
سنسور g.RESPsensor
سنسور g.SpO2sensor
سنسور g.SpO2sensor
سنسور g.PULSEsensor
سنسور g.PULSEsensor
سنسور g.FLOWsensor
سنسور g.FLOWsensor