سنسور g.SNORINGsensor

شرکت سازنده: g.tec

ساخت کشور: اتریش

سنسور g.SNORINGsensor

معرفی سنسور:

g.SNORINGsensor سنسور خروپف پیزو الکتریک برای تحقیقات خواب است که با نصب روی گردن فرد صداهای نای را دریافت و تقویت میکند.


لوازم جانبی:

g.Amplifier
انواع آمپلی‌فایرها
انواع کلاه، الکترود و ژل
انواع کلاه، الکترود و ژل
انواع نرم‌افزارها
انواع نرم‌افزارها

محصولات مشابه:

سنسور g.CNAP
سنسور g.CNAP
سنسور g.TEMPsensor
سنسور g.TEMPsensor
سنسور g.RESPsensor
سنسور g.RESPsensor
سنسور g.SpO2sensor
سنسور g.SpO2sensor
سنسور g.PULSEsensor
سنسور g.PULSEsensor
سنسور g.GSRsensor
سنسور g.GSRsensor
سنسور g.FLOWsensor
سنسور g.FLOWsensor