سیستم الکترود فعال g.SAHARAsys

سیستم الکترود فعال g.SAHARAsys

شرکت سازنده: g.tec

ساخت کشور: اتریش

سیستم الکترود فعال g.SAHARAsys

معرفی سیستم:

معرفی


لوازم جانبی:

g.Amplifier
انواع آمپلی‌فایرها
انواع کلاه، الکترود و ژل
انواع کلاه، الکترود و ژل
انواع نرم‌افزارها
انواع نرم‌افزارها

محصولات مشابه:

سیستم الکترود فعال g.SCARABEO
سیستم الکترود فعال g.SCARABEO