سیستم cortiQ

سیستم cortiQ

شرکت سازنده: g.tec

ساخت کشور: اتریش


معرفی سیستم cortiQ:

جراحی مغز یک گزینه درمانی برای بسیاری از بیماران با اختلالات تشنجی مقاوم و تومورهای مغزی است . دو هدف اصلی در عمل جراحی مغزدنبال میشود : از یک طرف باید بافت مولد صرع یا تومور برداشته شود واز سوی دیگر مناطق حساس مغز مانند قشر حرکتی وحسیو همچنین مناطق کنترل کننده عملیات زبانی و حافظه باید حفظ شوند تا از بروز اختلال عصبی احتمالی ناشی ازعمل جلوگیری شود. تصمیم به انجام عمل جراحی واینکه چه منطقه از مغز برداشته شود به چندین عامل از جمله معاینه بالینی ، تاریخچه بیمار،نتایج MRI ،سیگنالهای EEG غیر تهاجمی ، تستهای نروفیزیولوژیک ، نتایج تصویربرداری متابولیک (PET ,SPECT) ، fMRI و Magnetoencephalography (MEG) وابسته است.

اگر آزمایشات فوق برای رسیدن به یک تصمیم کافی نباشد یک روش تشخیصی دیگر کاشت الکترودها و نظارت تهاجمیبر عملکرد مغزاست .

cortiQ نقشه برداری سریع عملکردی قشر با استفاده از Electrocorticogram (ECOG)را ممکن میکند. اینروش نتایج ارزیابی های پیش از عمل را برای صرع و یا دیگر ناهنجاریها در زمان حقیقی در اختیار پزشکان قرار میدهد.

cortiQ به کاربر اجازه می دهد تا شبکه الکترودهای استفاده شده را که از کتابخانه شبکه های cortiQ انتخاب میشود روی یک نقشه شماتیکاز مغز قرار دهد . در حین کارهای مختلف انجام شده توسط بیمار (به عنوان مثال با استفاده از الگوی Ritaccio ) ، فعالیت های بالای باند گاما به صورت دایره های قرمز برای همه الکترودها نشان داده میشوند . یک دایره ی بزرگ قرمز رنگ نشان میدهد که الکترود مربوطه روی یک منطقه بسیار فعال از مغز برای کار انجام شده قرار گرفته.

cortiQ به صورت یک سیستم کامل عرضه میشود و شامل اجزاء زیر است:

  • تقویت کننده سیگنالهای حیاتی با کیفیت بالا با ۲۴ بیت و تا ۲۵۶ کانال
  • کانال سیستم پردازش زمان حقیقی که کنترل و مدیریت تمام اجزاء و تجزیه و تحلیل ، ذخیره و نمایش سیگنال ها را در زمان
    حقیقی و با کارایی بالا انجام میدهد.
  • سیستم نقشه برداری که عملیات نقشه برداری و مکان یابی منابع را برای شناسایی مناطق مغز انجام میدهد

لوازم جانبی:

g.Amplifier
انواع آمپلی‌فایرها
انواع الکترودها
انواع الکترودها
انواع سنسورها
انواع سنسورها

محصولات مشابه:

سیستم g.BCIsys
سیستم g.BCIsys
سیستم g.intendiX
سیستم g.intendiX
سیستم g.mindBEAGLE
سیستم g.mindBEAGLE