سیستم g.TRIGbox

سیستم g.TRIGbox

سیستم g.TRIGbox

شرکت سازنده: g.tec

ساخت کشور: اتریش


معرفی سیستم:

g.TRIGbox یک دستگاه برای تولید پالس نشانه بر اساس خروجی دریافتی از سنسورهای مختلف و یا سیگنال ورودی است. خطوط ورودی و خروجی از یکدیگر ایزوله هستند. پالسهاس خروجی را می توان به ورودی های دیجیتال و یا آنالوگ یک سیستم اخذ داده مانند g.USBamp، g.HIamp یا g.MOBIlab + متصل کرد.

بنابراین، g.TRIGbox تشخیص دقیق و ثبت هر نوع تحریک در آزمایشها را ممکن میکند. طیف وسیع سیگنالها و سنسورهای قابل اتصال امکان استفاده از سیگنالهای تحربک منابع مختلف مانند خروجی کارتهای صدا، میکروفونها، سنسورهای پیزو الکتریک و القایی تا با استفاده از ماشه های مختلف ، دکمه های پاسخ، سیگنالهای منطقهای مختلف ( TTL، C-MOS، … ) تولید شده توسط محرکهای خارجی، نشانگر بصری از مانیتور کامپیوتر، نشانگرهای LED، چراغ های فلش و یا پروژکتورهای اسلاید را فراهم میکند. سطح آستانه برای هر کانال به طور جداگانه قابل تنظیم است. چهار LED ، تشخیص مناسب هر کانال را نشان می دهد.


مشخصات فنی:

  • Trigger output voltage : TTL +5 V , BSL 200 mV
  • Input voltage (low level) : ± 0.5 mV to ± 200 mV (4 inputs)
  • Input voltage (high level) : ± 100 mV to ± 5 V (4 inputs)
  • Trigger output duration : minimum 20 ms
  • Supply : 9V battery or power supply
  • Current consumption : ~ 40 mA
  • Low battery indicator : ~ 7 V
  • Isolation voltage : 4 kV (input/output)

لوازم جانبی:

g.Amplifier
انواع آمپلی‌فایرها
انواع کلاه، الکترود و ژل
انواع کلاه، الکترود و ژل
انواع نرم‌افزارها
انواع نرم‌افزارها

محصولات مشابه:

سیستم g.Estim
سیستم g.Estim
سیستم g.STIMbox
سیستم g.STIMbox