کتابخانه‌ g.RTanalyze

کتابخانه g.RTanalyze

شرکت سازنده: g.tec

ساخت کشور: اتریش


معرفی:

g.RTanalyze مجموعه ای از بلوکهای مفید تحت SIMULINK برای پردازش سیگنالهای حیاتی است. بلوک های g.RTanalyze را می توان برای پردازش برخط تحت SIMULINK و برای کاربردهای زمان واقعی با سرعت بالا بکار برد. کافی است بلوکهای پیش پردازش، تخمین پارامتر و طبقه بندی دلخواه را به برنامه SIMULINK خود اضاافه کنید تا پروژه تحقیقاتی شما را بسرعت آماده شود. این امر موجب افزایش خلاقیت و کاهش هزینه های پروژه می شود.این مجموعه شما را قادر می سازد تا به سرعت الگوریتم های متعدد را پیاده و مقایسه نمایید. از بلوکها میتوان به عنوان قالب اولیه استفاده کرد وآنها را مطابق نیاز تغییرداد. این مجموعه شامل بلوکهای همه منظوره و بلوک های پردازش سیگنالهای حیاتی است. بلوک های همه منظوره شامل مشتقات، انواع فیلتر و بلوک های اعمال مختلف جبری است. بلوک های پردازش سیگنالهای حیاتی برای پیش پردازش، تخمین پارامتر و طبقه بندی offline و یا زمان واقعی EEG، ECG، EMG، سیگنال تنفس و یا GSR استفاده می شود.

بلوکهای تخمین پارامتر شامل : پارامترهای Hjorth، پارامترهای بارلو، Bandpower، واریانس و مدل تطبیقی خودبازگشت (اتورگرسیو) با RLS، الگوریتم کالمن و LMS، حداقل انرژی، شاخص EMG coactivation و EMG spasticityمی باشد . همچنین الگوریتمهای مهمی برای BCI های بر اساس P300، تصور موتور، SSVEP / SSSEP و پتانسیل های قشری کند در این مجموعه گنجانده شده است. بلوک ECG امکان محاسبه پارامترهای نرخ ضربان قلب و تغییرات نرخ ضربان قلب را فراهم میکند. علاوه بر این، نرخ و عمق تنفس و میزان تغییرات و پاسخ گالوانیک پوستی را می توان محاسبه نمود. مجموعه g.RTanalyze همچنین شامل بلوکهایی برای کنترل یک سیستم تعامل کامپیوتر انسان با استفاده از فعالیت EOG و EMG است.

بلوک طبقه بندی امکان طبقه بندی خطی و غیر خطی پارامتررا بصورت آنلاین فراهم میکند. میتوان از کلاسیفایرهای LDA یا SVM طراحی شده در نرم افزار g.BSanalyze نیز استفاده کرد.


لوازم جانبی:

g.Amplifier
انواع آمپلی‌فایرها
انواع الکترودها
انواع الکترودها
انواع سنسورها
انواع سنسورها

محصولات مشابه:

نرم‌افزار g.BSanalyze
نرم‌افزار g.BSanalyze
نرم‌افزار g.Recorder
نرم‌افزار g.Recorder
نرم‌افزار g.Hisys LABVIEW
نرم‌افزار g.Hisys LABVIEW
نرم‌افزار g.HIsys SIMULINK
نرم‌افزار g.HIsys SIMULINK