معرفی تجهیزات ثبت EEG در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

معرفی تجهیزات gtec در پنجمین کنگره علوم اعصاب

در بخشی از پانل معرفی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در پنجمین کنگره علوم اعصاب که از 17 الی 19 آذر 1395 در مرکز همایشهای رازی برگزار شد آقای دکتر نصرآبادی به معرفی تجهیزات ثبت سیگنال کمپانی gtec که در