کیت‌های الکتروفورز دستی

کیت‌های الکتروفورز CelloGel ( دستی ) براساس کاغذ استات

تکنولوژی انحصاری و غیرقابل رقابت در تکنولوژی استات سلولز

دقت بالا ، تکرار پذیری مطلوب ، مقرون به صرفه

ردیف شرح مقدار تولید کننده موجود
۱ کاغذ استات سلولز بسته ۱۰ تایی Cellogel
۲ بسته ۲۵ تایی Cellogel
۳ بافر هموگلوبین Tris Glycine پودر جهت تهیه ۱/۵ لیتر بافر Cellogel
۴ بافر پروتئین Tris Hippurate محلول کنسانتره جهت تهیه ۱ لیتر بافر Cellogel
۵ رنگ Amido Black بطری ۲۰۰ سی‌سی آماده مصرف Cellogel
۶ رنگ Ponceau S بطری ۲۰۰ سی‌سی آماده مصرف Cellogel
۷ محلول Clearing بطری ۲۰۰ سی‌سی آماده مصرف Cellogel
۸ محلول همولیز بطری ۵۰ سی‌سی آماده مصرف
۹ کاغذ صافی بسته ۵۰ تایی