الکتروفورز آگاروز ژل روش ساب مارین ( Sub Marine Gel Electrophoresis )

یکی از روش های متداول الکتروفورز افقی آگاروز ژل برای جداسازی اسیدهای نوکلئیک (DNA / RNA) ، انجام الکتروفورز باخواباندن ژل در بافر می باشد.

این متد به روش ساب مارین معروف است که برگرفته از نام زیردریایی است.

در این روش اسیدهای نوکلئیک (DNA/RNA) در بافر حل شده و بوسیله باقیمانده های فسفات بار منفی به خود می گیرند.در اینصورت اگر نمونه DNA   به ژل آگاروز اضافه شده و در محلول بافر الکتروفورز شود ،  به سمت آند تانک ( قطب مثبت ) مهاجرت (Migrate) میکند.

در این زمان با توجه به خاصیت الکی ژل (  Sieve effect of Gel  ) مولکولهای بلند DNA  در ساختار شبکه ای ژل آهسته تر از مولکول های کوتاه DNA  حرکت میکنند و هر اسید نوکلئیکی دارای ضریب تحرک منحصر بفرد(  Mobility  ) متناسب با سایز خواهد بود.

نتیجه حرکت باندهای الکتروفورز با رنگهای فلورسنت ( اتیدیوم بروماید) رنگ آمیزی شده و تحت تابش نور UV قابل تشخیص میشوند.

سایز باند با مقایسه با یک مارکر نشان دهنده وزن مولکولی و همچنین اطلاعات ژنوتایپ آن از نتیجه ژل رنگ آمیزی شده براحتی استخراج میشوند.

یک مثال کاربردی روش ساب مارین ژنوتایپ نمونه هاست..

GenoTyping

سری الکتروفورزهای submerge  جهت آنالیز ژنتیک پلی مورفیزم مناسب است چراکه سایز ژل بزرگ و درنتیجه فاصله مهاجرت باندها (migration) میتواند طولانی تر باشد.

همچنین الکتروفورز تعداد زیادی نمونه بصورت همزمان روی یک ژل  قابل انجام میباشد که این مهم جهت تایید نمونه های  PCR  شده کاملا  مناسب است.

روش معمول ژنوتایپ ( تشخیص ژنوم ها) شامل مراحل ذیل میباشد:

  • استخراج DNA از نمونه
  • انجام PCR (Polymerase Chain Reaction )
  • الکتروفورز ژل آگاروز
  • ژل داکیومنتیشن ( تصویر برداری از ژل تحت نور UV  و آنالیز نمونه متناسب با مارکر)
مراحل ژنوتایپ

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
اطلاع بده وقتی