آنالیز اسپرم

سیستم‌ها و کیت‌های تشخیصی باروری مردان

Andrology Solutions


دستگاه آنالیز اسپرم  HFT CASA

آنالیز کامل

  • پارامترهای دینامیکی ( شمارش، کلاس بندی و…)
  • آنالیز کامل استاتکی (مورفولوژی) نمونه اسپرم انسانی و دامی
  • منطبق بر آخرین  استانداردهای WHO-2010

قابل استفاده در مراکز

  • آزمایشگاهی
  • کلینیک های ناباروری
  • مراکز تحقیقاتی انسانی و دامی

بیشتر بدانید »


کیت‌های آنالیز اسپرم

  • کیت رنگ آمیزی سریع اسپرم Diff Quick
  • کیت‌ها و ملزومات مصرفی IUI
  • کیت‌های تشخیصی عملکرد اسپرم SDFA و SCMA

بیشتر بدانید »