آنالیز اسپرم

سیستم‌ها و کیت‌های تشخیصی باروری مردان

Andrology Solutions


دستگاه آنالیز اسپرم  HFT CASA

آنالیز کامل

 • پارامترهای دینامیکی ( شمارش، کلاس بندی و…)
 • آنالیز کامل استاتکی (مورفولوژی) نمونه اسپرم انسانی و دامی
 • منطبق بر آخرین  استانداردهای WHO-2010

قابل استفاده در مراکز

 • آزمایشگاهی
 • کلینیک های ناباروری
 • مراکز تحقیقاتی انسانی و دامی

بیشتر بدانید »


کیت‌های آنالیز اسپرم

 • کیت رنگ آمیزی سریع اسپرم Diff Quick
 • کیت‌ها و ملزومات مصرفی IUI
 • کیت‌های تشخیصی عملکرد اسپرم SDFA و SCMA
 • کیت اندازه گیری فروکتوز سمن(Semen Fructose test)
 • کیت اندازه گیری لکوسیت سمن(Leuko Detection test)
 • کیت ویتالیتی اسپرم( Sperm Vitality test )

بیشتر بدانید »