ایمونوفیکسیشن سرم، ادرار و CSF تغلیظ شده با رنگ Acid Blue

Ref: SRE650K
Ref: SRE650K
Ref: SRE623K
Ref: SRE623K
Ref: SRE624K
Ref: SRE624K
Ref: SRE643K
Ref: SRE643K
مرجع شرح تعداد نمونه بر هر ژل تعداد تست بر هر کیت

logo-easy-interlab-G26

SRE650K ایمونوفیکسیشن سرم و ادرار/CSF تغلیظ شده
با رنگ Acid Blue
۶ ۶۰
SRE623K ۱۳ ۱۳۰
SRE624K ۲۶ ۲۶۰
SRE643K ۳۹ ۳۹۰

کیتهای جدید ایمیونوفیکسیشن برای تشخیص کمی ایمونولوژیکال اجزا منوکلونال در سرم انسانی و ادرار و CSF ( به صورت تغلیظ شده ) طراحی گردیده اند.

استفاده از محلول رنگ آمیری با حساسیت بالا و فرمول تشدید جدید، سرعت و دقت تشخیص کیت را گارانتی نموده است.با توجه به سرعت بالای دستگاه Interlab G26 و Pretty آزمایش ایمونوفیکسیشن در کمترین زمان ممکن میسر شده است

report-IFE-blue

آماده سازی Reagent:

تمامی‌ Reagentها آماده استفاده هستند به غیر از محلول Washing که باید طبق دستورالعمل آماده شود.

آماده سازی نمونه:

نمونه‌های سرم مستقیم.

ادرار یا CSF تغلیظ شده تا غلظت نهایی پروتئین حدود ۵ g/L

نگهداری و پایداری نمونه:

سرم: یک هفته در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد.

ادرار/CSF: یک هفته در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد. یک ماه در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد

– در اکثر موارد وجود پاراپروتئین ها باعث بوجود آمدن یک یا چند باند شارپ (تیز) در مسیر الکتروفورز نمونه سرم یا ادرار میگردد

– باوجود اینکه اجزا مونوکلونال عمدتا نشانه میلوما میباشند ولی در مواردی در الکتروفورز بیمارانی که از بیماریهای عفونی و یا سیستم ایمنی ( auto – immune ) رنج میبرند دیده میشود همچنین گاها این باندها در افراد مسن با شرایط بیماریهای غیر سرطانی (خوش خیم ) ظاهر میشوند