سنسور g.CNAP

شرکت سازنده: g.tec

ساخت کشور: اتریش

سنسور g.CNAP

معرفی سنسور:

g.CNAP یک سیستم پیشرو برای ثبت فشار خون پیوسته غیر تهاجمی است و می تواند به عنوان یک سیستم مستقل نیز مورد استفاده قرار گیرد. سیگنال خروجی آنالوگ آن فشار خون پیوسته را برحسب میلی متر جیوه بوده و میتوان آنرا همراه دیگر پارامترها و سیگنالهای حیاتی با سیستمهای g.tec ثبت کرد


لوازم جانبی:

g.Amplifier
انواع آمپلی‌فایرها
انواع کلاه، الکترود و ژل
انواع کلاه، الکترود و ژل
انواع نرم‌افزارها
انواع نرم‌افزارها

محصولات مشابه:

سنسور g.SNORINGsensor
سنسور g.SNORINGsensor
سنسور g.TEMPsensor
سنسور g.TEMPsensor
سنسور g.RESPsensor
سنسور g.RESPsensor
سنسور g.SpO2sensor
سنسور g.SpO2sensor
سنسور g.PULSEsensor
سنسور g.PULSEsensor
سنسور g.GSRsensor
سنسور g.GSRsensor
سنسور g.FLOWsensor
سنسور g.FLOWsensor