کلاه ثبت سیگنال حیاتی g.EEGcap

کلاه ثبت سیگنال حیاتی g.EEGcap

شرکت سازنده: g.tec

ساخت کشور: اتریش

کلاه سیگنال حیاتی g.EEGcap

معرفی کلاه:

کلیه کلاهها دارای جایگاههای استاندارد نصب الکترود بر اساس استاندارد ۲۰-۱۰ و نیز جایگاههای توسعه یافته بینابینی میباشند. کلاههای g.EEGCap دارای ۶۵ موقعیت نصب الکترود از پیش تعیین شده میباشند.

کلیه کلاههای gtec دارای قابلیت انعطاف بسیار بالا بوده که باعث میشود براحتی با فرم سر و موی افراد مختلف تطبیق یابد.


لوازم جانبی:

g.Amplifier
انواع آمپلی‌فایرها
انواع کلاه، الکترود و ژل
انواع کلاه، الکترود و ژل
انواع نرم‌افزارها
انواع نرم‌افزارها

محصولات مشابه:

کلاه سیگنال حیاتی g.GAMMAcap
کلاه سیگنال حیاتی g.GAMMAcap