چهارمین کارگاه پیشرفته ثبت،تحلیل و پردازش سیگنالهای EEG از ۶تا ۸ اردیبهشت ۹۶در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار شد

چهارمین کارگاه پیشرفته ثبت،تحلیل و پردازش سیگنالهای مغزی

چهارمین کارگاه پیشرفته ثبت، تحلیل و پردازش سیگنالهای مغزی در سه روز (۶، ۷و ۸ اردیبهشت ماه  ۱۳۹۶) در  آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز واقع در تهران -خیابان کارگر شمالی، پردیس دانشکده فنی، ضلع جنوبی دانشکده برق برگزار شد. در